جناب سرهنگ پوری جانشین محترم سازمان اردویی،راهیان نور و گردشگری بسیج از اردوگاه بازدید بعمل آوردند

جناب سرهنگ پوری جانشین محترم سازمان اردویی،راهیان نور و گردشگری بسیج از اردوگاه بازدید بعمل آوردند

جناب سرهنگ  پوری جانشین محترم سازمان اردویی،راهیان نور وگردشگری بسیج روز پنج  شنبه  از اردوگاه  بازدید  بعمل آوردند.در این  بازدید که به  همراه  برادران  سیف  و نجف پور انجام  شد. بازدید  میدانی از کارهای عمرانی نظیر سردرب اردوگاه - احداث بلوار - سالن  اجتماعات  و ... از جمله  برنامه هایی بود که  در اردوگاه  انجام  شد.در این  برنامه از اقتصاد  مقاومتی (پرورش بلدرچین)ماهی قزل  آلا  نیز بازدید  بعمل آمد.

و  در پایان  نیز جلسه ای با شهردار منطقه  1 همدان  انجام  شد  که  جناب سرهنگ  پوری و  برادران  همراه  در جریان  توافق انجام  شده  با  شهرداری و  کمک های شهرداری در خصوص پیشبرد  بهتر کارها قرارگرفتند.

ارسال نظر