دعای عرفه درس کامل معرفت است

دعای عرفه درس کامل معرفت است

روز نهم ذی حجه  روز عرفه  از اعیاد  بزرگ  اسلامی به  شمار می رود گرچه به  اسم عید نامنیده  نشده  است  در این  روز خداوند تبارک  و  تعالی بندگان  خود  را  به  اطاعت و  عبادت خود فراخوانده و  سفره  وجود و  احسان خود را بر ای بتدگان  خود  گسترانده  است شیطان  در این  روز خوار وحقیر خشمناک  است  از ظهر نهم ماه  ذی حجه  زائران  خانه  خدا در صحرای عرفات  وقوف میکنند  وبرای این  وقوف فضایل  بسیاری ذکرشده  است  در غروب  این  روز زائران  از عرفات  به  مشعر الحرام  می روند  و خود را  برای سایر مناسک حج آماده  میکنند  

 در کوچه  باغ  خاطره  

با  پای اشک  از جاده  های دل  عبور می کنیم  و  دستان  محبت  را  به  دامان  قرب رسانده  ،دیده  را  شراب نور می نوشانیم .به  قبله  حضور رو  کرده  ،روح  نیازمند  خود را  به  طواف رحمت و  غفران  الهی در در می آوریم .با  دل های مقیم سرزمین اشک  ها و  زمزمه ها ،هم نوا  شده  ،با  کبوترهای سفیدپوش محرم  ،که  با  خاک  عرفات  تیمم  می کنند به  درگاهش توبه  می کنیم  ،توبه  مارا  پذیرا  باش ای مهربانترین  مهربانان .

ارسال نظر