۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .

برخیز که فجر انقلاب است امروز / بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد / از لطف خدا نقش بر آب است امروز

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلام مبارک باد . . .

ارسال نظر