المانهای مزارشهدای گمنام اردوگاه ابوذرهمدان

همزمان با عید سعید غدیر تامانهای مزار شهدای گمنام اردوگاه ابوذرهمدان  نصب و برای سیرمراحل تکمیل در دستور کار قرار گرفت/.

ارسال نظر