رزمایش پیشکسوتان اسلام غرب و شمالغرب کشور در همدان انجام شد .

اولین رزمایش پیشکسوتان اسلام غرب و شمالغرب کشور درهمدان بابرخی از مسئولین لشکری و کشوری انجام شد در این رزمایش که نزدیک  به  1200نفر از پیشکسوتان حضور داشتند سردار رستگار پناه  به  عنوان  سخنران  جلسه  دربرنامه  فوق حضور  داشتند.در این برنامه سردار رستگار پناه  یکی از دغدغه های اصلی خود  را  این مورد دانست که  چرابرخی از شهر های همجوار شهر های غربی برنامه های مذهبی خود  را  در شهر های غربی نمی گیرند علارغم  اینکه  در زمان  اشغال شهرهای غربی اولین  نیروهای خود جوش که  برای آزادی شهرهای غربی قدم  برداشتند از همدان  بودند   ایشان در لابلای سخنان  خود هدف  هیئت رزمندگان  را  انسجام  بین  رزمندگان  عنوان  نمود که هر چقدر این  انسجام بیشتر باشد صفا  و  صمیمیت  در بین  رزمنگان  بیشتر شده  و  مسیر شهدا تقویت  می شود و  یاد  شهدا بیشتر زنده  نگه  داشته  می شود  ایشان  شرکت رزمندگان  در هر برنامه ای از برنامه  هایی هیئت برای آنها تدارک  می بیند تصریح  کرد  اگر در این  برنامه ها  فرزندان  رزمندگان  هم  شرکت کنند  قطع و یقین  خروجی این  جلسات  توسط فرزندان  رزمندگان  به  سایر اقشار جامعه هم منتقل می شود.ایشان گرد آوری خاطرات  توسط رزمندگان و ثبت  وانتشار آن  خاطرات و بصورت  کتاب یا  فیلم  درآوردن  آن  خاطرات را  یکی دیگر از ماموریت های هیئت  رزمندگان  عنوان  کردو تصریح  نمود  ما  در تاریخ  3مورد  3 روزه  داریم  که  هیچکدام از آنها به  لطف  خدایاری و شما رزمندگان برای دشمن  محقق  نشد  1- روزی که  آن  خبرنگار از صدام  سوال نمود  که نتیجه  جنگ  را  چگونه  پیش بینی می نمائید عنوان  نمود که ما 3 روز دیگر در تهران هستیم  اما محقق  نشد و 8سال به  طول  انجامید.و 32روزه  سوریه  که  3سال طول کشید.3روزه  عراق که  با  اشغال موصل گفتند 3 روز دیگر در بغداد  هستیم  و محقق  نشد.لازم  به  ذکر است  که  برنامه  فوق مزین به حضور خادمان  حرم رضوی با  پرچم  آن  بارگاه  منور  گردید. 

ارسال نظر