مادر شهید حمید رضا حبیب نیا بعداز سالیان سال فرزند شهید خود را دراردوگاه ابوذر دراغوش خود گرفت

همزمان  با  پیشبرد  برنامه  مقدمات  تدفین  دو  شهید  گمنام  در اردوگاه  ابوذر روز از این  برنامه  مادر شهید  حمید  رضا  حبیب نیا  فرزند  خود  را  در آغوش گرفت. در این  برنامه  که  اکثر بستگان  شهید  حضور داشتند.تپش ضربان قلب مادری چشم  به  راه  که هربار صدای کوبیدن  درب منزل آنها یا  تلفن خونه  به  صدا  در ما می آمد ضربان قلب مادری منتظر سکوت  درونش را  درهم  می شکست  و  ندای قلبش به  تمام  وجودش سرایت  میکرد وقتی این  ندا به  فکر مادراین  شهید  می رسید  پیش خودش میگفت  شاید  پسرم  آمده ،  پسرش آمد و  در آغوش مادرش برای همیشه  به  قلب مادر  استراحت  داد  وبه  عمق چشمانش آرامش یخشید و چشمان  خسته  را مادر را به نگاه عادی خودش برگرداند  وبه  فکرش گفت  من  آمدم. 

ارسال نظر