کارکنان اردوگاه در ماه ضیافت الهی یک بار دیگر گرد هم آمدند

ازجمله  برنامه هایی که در ماه  مبارک رمضان انجام شد علاوه بر غبار روبی از حسینیه  اردوگاه و فضای مناسب بااقتضای ماه مبارک برنامه  افطاری از کارکنان اردوگاه  انجام  شد.محفل این برنامه با آیاتی چنداز کلام الله قرآن مجیدآغاز شد و  سپس ضمن  عرض خیر مقدم توسط فرمانده  اردوگاه  حضور کارکنان محترم  ،سخنرانی روحانی اردوگاه  را  در زمینه  ماه  مبارک  رمضان  و  برگزاری مسابقه برای فرزندان  کراکنان  از جمله  برنامه  های این  افطاری بود و  در پایان  نیز با  برگزاری مسابقه  طناب کشی و افطاری به  برنامه  خود  پایان  داد .

ارسال نظر